มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส

เป็นบริษัทที่ให้บริการ พนักงานขับรถสำหรับผู้บริหาร หรือส่วนกลางด้วยการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ MDS ช่วยลดภาระปัญหาให้กับองค์กรในการสรรหาว่าจ้าง และดำเนินการฝึกอบรม พนักงานขับรถ ให้ได้มาตรฐานจึงทำให้ MDS เป็นที่รู้จักดีในกลุ่มผู้บริหารนักธุรกิจ และนักลงทุนทั้งชาวไทย และต่างชาติ ดังนั้นเพื่อคุณมั่นใจ MDS ได้มีระบบของการให้บริการ โดยการให้ และรับข้อมูลผ่านระบบ Call Center ที่สามารถรองรับการติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้เราได้พิสูจน์ว่า “ความเชื่อใจ” คือพันธะสัญญาที่เราจะดูแลท่านตลอดการเดินทาง “พนักงานขับรถผู้บริหารที่ท่านไว้ใจได้”

รายละเอียด

Master Driver & Services (Thailand)

Our Services

บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด บริหารภายใต้กลุ่ม บริษัท มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จํากัด หรือ เอ็มจีซี-เอเชีย ไม่ได้เป็นเพียงบริษัทที่ให้บริการ พนักงานขับรถ ที่มากคุณภาพ และการบริการที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นที่ “ไว้วางใจ” ได้ด้วย พนักงานขับรถ ที่มีคุณภาพให้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง คนขับรถผู้บริหาร ของเราสามารถนําพาผู้บริหารและธุรกิจของท่าน ให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดการดําเนินธุรกิจ หากคุณกำลังมอง หาคนขับรถผู้บริหาร ติดต่อหาเราเลยตอนนี้

พนักงานขับรถผู้บริหาร มาตรฐานระดับโลก

พนักงานขับรถทุกคนของมาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของบริษัททั้งในเรื่อง การขับขี่รถอย่างปลอดภัย ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ทักษะการบํารุงรักษารถยนต์เบื้องต้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อให้ คนขับรถผู้บริหาร ของเราสามารถตอบสนอง ความต้องการของท่านได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพของ พนักงานขับรถผู้บริหารมืออาชีพ

การคัดสรรพนักงานขับรถและมาตรฐาน ของบริการเพื่อรับรองบุคลสำคัญ

นอกเหนือจากประสบการณ์ในการขับรถและทักษะในการรับรองบุคลสำคัญของ พนักงานขับรถ แล้วมาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ยังให้ความสำคัญกับการคัดสรร พนักงานขับรถ โดยจะมีกระบวนการตรวจเช็คประวัติอาชญากรรมอย่างเข้มข้น ก่อนรับเข้าทำงานซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดชุดยูนิฟอร์มให้ พนักงานขับรถ ทุกคนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพ สะอาดตลอดเวลา

พนักงานขับรถทดแทน

มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จัดให้มีพนักงานขับรถทดแทนในกรณีลางานหรือกรณีฉุกเฉิน ทําให้การบริการและการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของท่าน นอกจากนี้ทางบริษัทฯยังมีพนักงานขับรถเพียงพอที่จะรองรับพร้อมเริ่มปฏิบัติงานหลังลูกค้าลงนามในสัญญาเช่าทันที

ติดต่อได้ 8.00 – 20.00 น.

ผ่านคอลล์เซ็นเตอร์

เพื่อให้คุณมั่นใจ มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส ได้มีระบบของการให้บริการ ในการให้ และรับข้อมูล ผ่านระบบคอลล์เซ็นเตอร์ที่สามารถรองรับการติดต่อได้ 8.00 – 20.00 น. เพื่อให้เราได้พิสูจน์ว่า “ความเชื่อใจ” คือพันธะสัญญาที่เราจะดูแลท่านตลอดการเดินทาง

การรับประกันความเสียหาย

ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประกันภัยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยหรือจากพนักงานขับรถเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ถึงการรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้น

Call Center 0-2935-2333