Master Driver and Services เปิดตัว ‘Premium Drivers Service Package’ เจาะกลุ่มผู้บริหารที่ชื่นชอบการใช้รถยนต์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่

Master Driver and Services เปิดตัว ‘Premium Drivers Service Package’ เจาะกลุ่มผู้บริหารที่ชื่นชอบการใช้รถยนต์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่

บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เชอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เอ็มดีเอส
ผู้ให้บริการพนักงานขับรถสำหรับนิติบุคคล ภายใต้ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จํากัด
และกลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) เปิดตัวแคมเปญพิเศษ สำหรับนิติบุคคลภายใต้ชื่อ ‘Premium Drivers Service Package’ รองรับกลุ่มผู้บริหารที่ชื่นชอบการใช้รถยนต์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่ พร้อมเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ในการทำสัญญาบริการพนักงาน
ขับรถแบบรายเดือน

ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์ เร้นเทิล จำกัด
กล่าวว่า ‘การเปิดตัว ‘Premium Drivers Service Package’ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน และขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า ด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์ระดับพรีเมียมและลักชัวรี่, สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ, สวมยูนิฟอร์มของบริษัท เป็นระเบียบเรียบร้อย สุภาพ สะอาด, ผ่านการอบรมเป็นประจำ เพื่อเสริมสร้างทักษะ เรียนรู้กฏระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ในการขับรถยนต์อย่างปลอดภัย, มีพนักงานขับรถยนต์ทดแทน
พร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง และพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันที หลังจากลูกค้าลงนามในสัญญา

ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟเวอร์ แอนด์ เชอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปณิธาน ที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการบริการพนักงานขับรถที่มีศักยภาพของประเทศไทย เน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นและพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้าอย่างยั่งยืน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท มาสเตอร์ ไดรฟ์เวอร์ แอนด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-935-2333
++++++++++

ข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: ฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มธุรกิจ มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย)
ธาร สุขานุศาสน์ (Corporate Communications Manager)
โทร. 065-525-5710 อี-เมล tarn.suk@mgc-asia.com
ชาญยุทธ ปะวะขัง (PR Content Specialist)
โทร. 061-819-4303 อี-เมล chanyut.paw@mgc-asia.com