จัดกิจกรรม เชิญลูกค้าร่วมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ BMW พร้อมเยี่ยมชมโรงงานของ BMW

จัดกิจกรรม เชิญลูกค้าร่วมทดสอบสมรรถนะรถยนต์ BMW พร้อมเยี่ยมชมโรงงานของ BMW