ดร.หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด พร้อมผู้บริหารระดับสูงคุณ วรัญญู เจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ จัดอบรมเตรียมความพร้อมทีมขาย เพื่อความเป็นมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทุกท่าน และทุกๆองค์กร